Project Nieuwe Banen

De gemeente Lelystad is samen met TNO Arbeid, Hogeschool Windesheim en Werkbedrijf Lelystad het project Nieuwe Banen gestart. Doel van dit project is werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten uitstromen naar regulier nieuw werk. Bijvoorbeeld bij Lelystad Airport of Inditex.

Het project is opgezet omdat er onder werkgevers behoefte is aan toekomstige functies. Niet de (on)mogelijkheden van werkzoekenden staan centraal, maar de mogelijkheden van werkgevers.

Parallel aan dit project loopt een wetenschappelijk onderzoek naar deze methodiek. De eerste onderzoeksfase is afgerond. Nu begint de uitvoering. Een Social Lab van werkgevers, werknemers en professionals ondersteunt deze fase. Inmiddels is ook het Lelystad Akkoord aangesloten om mee te kijken naar kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Nieuws:

Werkgeversservicepunt Urk Werkt wordt uitgevoerd door Concern voor Werk N.V.
Vaartweg 67 (hoofdkantoor) 8243 PD Lelystad  |  Produktieweg 5 (bezoekadres) 8304 AV Emmeloord

Ga naar de inhoud