Participatiewet

Iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt valt onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden.

Nieuws:

Werkgeversservicepunt Urk Werkt wordt uitgevoerd door Concern voor Werk N.V.
Vaartweg 67 (hoofdkantoor) 8243 PD Lelystad  |  Produktieweg 5 (bezoekadres) 8304 AV Emmeloord

Ga naar de inhoud