Groenvoorziening

Werkbedrijf Lelystad mag voor de gemeente een belangrijke rol vervullen binnen de groenvoorziening. Zo hebben wij het groen van een aantal stadsdelen in onderhoud. De plantsoenen houden we bijvoorbeeld dagelijks op orde. En daar hoort ook het snoeiwerk hoort bij. Voor dit werk worden zoveel mogelijk langdurig werklozen uit Lelystad en mensen met een arbeidshandicap ingezet. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

Nieuws:

Werkgeversservicepunt Urk Werkt wordt uitgevoerd door Concern voor Werk N.V.
Vaartweg 67 (hoofdkantoor) 8243 PD Lelystad  |  Produktieweg 5 (bezoekadres) 8304 AV Emmeloord

Ga naar de inhoud